Socialt entreprenörskap

För företag, myndigheter och andra organisationer som strävar efter att stödja och hjälpa människor, är det ibland nödvändigt att själva få stöd och hjälp för att uppnå sina mål. Precis som när man kastar en sten i vattnet sprids ringarna ut, och vi kan vara den första stenen som sätter i gång de utvecklingsprocesser som ni står inför.

Snabbkontakt! Skriv din e-post så kontakter vi dig.

Vår vision

Vi är tre grundare av W&N Consulting AB. Vårt första möte ägde rum 2019, där vi ställdes inför utmaningar som krävde empati och djupare förståelse för människors behov. Vår gemensamma vision är att göra en konkret skillnad i våra medmänniskors liv. Nu när Linnea Konsult AB avslutar sin verksamhet, för vi över denna vision till W&N Consulting AB.

Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta bidra till samhället med en praktisk och medmänsklig approach. För oss handlar det om att skapa en verksamhet där alla känner sig värderade och delaktiga. Vi ser fram emot att samarbeta med er och stödja ert sociala entreprenörskap.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss för en konsultation kring hur våra tjänster skulle kunna vara till hjälp för er.

Varför anlita oss?

Hos oss möts du av expertis, service och kompetens. Vi erbjuder tjänster med utvalda konsulter inom samhällets välfärd. Vi är resultatinriktade och strävar efter att skapa goda och varaktiga kundrelationer.

Vad vi gör

W&N Consulting AB erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser. Vi hjälper även till med verksamhetsutveckling, utredningar, rapporter, kvalitetsarbete, tillståndsansökningar, Lex Sarah-utredningar, egenkontroller, riskanalyser och yttranden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi tar emot uppdrag från olika aktörer såsom myndigheter, organisationer samt föreningar inom vård, omsorg och skola.

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla skräddarsydda konsulttjänster för verksamheter inom vård och omsorgssektorn.

Helhetssyn

W&N Consulting AB arbetar utifrån en helhetssyn där varje del är en del av helheten.

Om W&N Consulting AB

Före starten av W&N Consulting AB korsades våra vägar för första gången våren 2019 i jobbsammanhang inom Linnea Omsorg AB och Linnea Konsult AB. Vi mötte utmaningar och komplexa samhällsfrågor som krävde expertis och empati. Genom våra möten växte en gemensam vision fram, om att göra verklig skillnad för våra medmänniskor.

Nu, när Linnea Konsult AB:s kapitel når sitt slut, tar vi med oss den kunskap och de värderingar som har varit vår ledstjärna. Med W&N Consulting AB öppnar vi en ny dörr, redo att fortsätta vår strävan efter att berika samhället och stärka de band som förenar oss alla. Tillsammans skapar vi en framtid där varje individ känner sig sedd, hörd och värderad. För oss är det inte bara ett arbete; det är en livslång resa mot en ljusare värld för våra medmänniskor.

Samhällsdebatt

W&N Consulting AB är aktiv i olika debattforum för att kunna påverka politiska beslut och riktlinjer i syfte att främja en mer human, rättssäker, effektiv och tillgänglig vård- och omsorgssektor.

Våra tjänster

Inom W&N Consulting AB erbjuder vi ett flertal tjänster för verksamheter inom vård- och omsorgssektorn.

Ledningssystem

Ett effektivt ledningssystem är avgörande för verksamhetens framgång och hållbarhet. Vi erbjuder en tjänst där vi analyserar och förbättrar ert befintliga ledningssystem genom att identifiera områden som behöver förbättras och effektiviseras.

Lex Sara

Lex Sarah är en viktig lagstiftning som kräver anmälningsskyldighet vid risker för allvarliga missförhållanden inom SOL eller LSS-verksamheter. Vi erbjuder en tjänst där vi granskar befintliga rutiner och processer för att säkerställa att lagstiftningen och kraven uppfylls. Genom att identifiera och åtgärda problem ger vi verktyg som förbättrar kvaliteten och säkerheten inom verksamheten.

Avtalsuppföljning

Vi kan vara behjälpliga vid avtalsuppföljningar avseende LOV (Lagen om valfrihetssystem) och LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Utredningsuppdrag

Alla verksamheter möter utmaningar, komplexa frågor och problem. Vi erbjuder skräddarsydda utredningsuppdrag där kunden lyfter fram specifika problem, utmaningar eller frågeställningar som vi kan åta oss att utreda och komma med åtgärdsförslag till.

Vid en utredningstjänst genomför vi inledningsvis en behovsanalys och probleminventering som är anpassad till verksamhetens specifika situation och mål.

Skrivelser och rapporter

Att kunna navigera i en föränderlig och krävande miljö och ha förståelse för sektorns komplexitet och utmaningar, är något som förväntas av de flesta verksamheter som är aktiva inom vård- och omsorgssektorn. Vi erbjuder skräddarsydda skrivelser och rapporter samt artiklar inom ett brett spektrum kring frågor som rör vård- och omsorgssektorn samt samhällsdebatt.

Tillståndsansökan

Vi erbjuder hjälp och stöd med tillståndsansökningar inom områden som LSS och SOL. Vi vägleder och stödjer företag och organisationer genom hela ansökningsprocessen, eller hjälper till med att sammanställa och skriva ansökningshandlingarna

Föreläsningar och evenemang

Vi är aktiva och specialiserade inom den sociala samhällsdebatten och erbjuder evenemang samt inspirerande föreläsningar och interaktiva workshops.

Konsultation

Varmt välkomna att kontakta oss för en konsultation kring vad just ni behöver inom er verksamhet.

Referenser

Stort tack till Linnea Konsult AB (numera Wensberg & Nilsson Consulting AB) för exceptionell hjälp! Ett Stort Tack till Nina och Tor för exceptionell hjälp med vårt HSL-ärende.

Vi vill uttrycka vårt djupaste tack till Nina och Tor för deras ovärderliga stöd och vägledning genom vårt HSL-ärende. Med deras expertis och engagemang kunde vi navigera i de komplexa processerna med större säkerhet och effektivitet. Deras personliga engagemang och professionella råd och slutliga rapport var avgörande för att vi skulle uppnå ett positivt resultat. Vi är oerhört tacksamma för deras hjälp och skulle varmt rekommendera deras tjänster med liknande frågor.

Shanar Kordbache, Shanar Vård & Omsorg AB

Våra medarbetare

Nina Wensberg

Delägare/VD

Läs mer om Nina

Tor Nilsson

Delägare/Konsult

Läs mer om Tor

Pröva oss!

Pröva W&N Consulting för deras expertis och hjälp ert företag att växa och nå sina mål.

Kontakt

Här ser ni våra kontaktuppgifter.

Adress

  • W&N Consulting
    Skilleby Västergård 2
    153 91 Järna

Telefon

  • 072-223 90 64

E-post

Skriv till oss

Vill du komma i kontakt med oss eller bara ställer en fråga? Tveka inte på att skicka ett meddelande i formuläret.