Våra tjänster

Inom W&N Consulting AB erbjuder vi ett flertal tjänster för verksamheter inom vård- och omsorgssektorn.

Ledningssystem

Ett effektivt ledningssystem är avgörande för verksamhetens framgång och hållbarhet. Vi erbjuder en tjänst där vi analyserar och förbättrar ert befintliga ledningssystem genom att identifiera områden som behöver förbättras och effektiviseras.

Lex Sara

Lex Sarah är en viktig lagstiftning som kräver anmälningsskyldighet vid risker för allvarliga missförhållanden inom SOL eller LSS-verksamheter. Vi erbjuder en tjänst där vi granskar befintliga rutiner och processer för att säkerställa att lagstiftningen och kraven uppfylls. Genom att identifiera och åtgärda problem ger vi verktyg som förbättrar kvaliteten och säkerheten inom verksamheten.

Avtalsuppföljning

Vi kan vara behjälpliga vid avtalsuppföljningar avseende LOV (Lagen om valfrihetssystem) och LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Utredningsuppdrag

Alla verksamheter möter utmaningar, komplexa frågor och problem. Vi erbjuder skräddarsydda utredningsuppdrag där kunden lyfter fram specifika problem, utmaningar eller frågeställningar som vi kan åta oss att utreda och komma med åtgärdsförslag till.

Vid en utredningstjänst genomför vi inledningsvis en behovsanalys och probleminventering som är anpassad till verksamhetens specifika situation och mål.

Skrivelser och rapporter

Att kunna navigera i en föränderlig och krävande miljö och ha förståelse för sektorns komplexitet och utmaningar, är något som förväntas av de flesta verksamheter som är aktiva inom vård- och omsorgssektorn. Vi erbjuder skräddarsydda skrivelser och rapporter samt artiklar inom ett brett spektrum kring frågor som rör vård- och omsorgssektorn samt samhällsdebatt.

Tillståndsansökan

Vi erbjuder hjälp och stöd med tillståndsansökningar inom områden som LSS och SOL. Vi vägleder och stödjer företag och organisationer genom hela ansökningsprocessen, eller hjälper till med att sammanställa och skriva ansökningshandlingarna

Föreläsningar och evenemang

Vi är aktiva och specialiserade inom den sociala samhällsdebatten och erbjuder evenemang samt inspirerande föreläsningar och interaktiva workshops.

Konsultation

Varmt välkomna att kontakta oss för en konsultation kring vad just ni behöver inom er verksamhet.

Crypto Wallet & Cold storage

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor.

  • Maecenas hendrerit, eros sed porttitor sagittis, ipsum elit molestie.
  • Sed eu rhoncus leo, eros cras porttitor sagittis, ipsum elit molestie, sed augue non placerat dapibus blandit.

Investment in funds

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor.

  • Maecenas hendrerit, eros sed porttitor sagittis, ipsum elit molestie.
  • Sed eu rhoncus leo, eros cras porttitor sagittis, ipsum elit molestie, sed augue non placerat dapibus blandit.

Crypto Wealth Management

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor.

  • Maecenas hendrerit, eros sed porttitor sagittis, ipsum elit molestie.
  • Sed eu rhoncus leo, eros cras porttitor sagittis, ipsum elit molestie, sed augue non placerat dapibus blandit.

Trading for everyone

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor.

  • Maecenas hendrerit, eros sed porttitor sagittis, ipsum elit molestie.
  • Sed eu rhoncus leo, eros cras porttitor sagittis, ipsum elit molestie, sed augue non placerat dapibus blandit.

Blockchain Analytics

Integer at lorem eget diam facilisis lacinia ac id massa. Nulla facilisi. Duis ornare facilisis ex non porttitor.

  • Maecenas hendrerit, eros sed porttitor sagittis, ipsum elit molestie.
  • Sed eu rhoncus leo, eros cras porttitor sagittis, ipsum elit molestie, sed augue non placerat dapibus blandit.

A smart and secure way to invest in crypto

Integer pulvinar augue porta scelerisqe facilisis. Nunc ultrices nibh ut velit convallis maximus vestibulum preim.

Get Started with Avada Crypto

Looking for help? Get in touch with us

As seen in